Knowing me, knowing you … aha!!

vec_down_arrow

Bewust worden             bewegen              groeien

Inzicht in ons eigen gedrag en de impact ervan op anderen, in onze drijfveren en waarden, kwaliteiten en valkuilen, stelt ons in staat onze persoonlijke effectiviteit in de interactie met anderen te vergroten.

Een beter begrip van wat de ander drijft, motiveert of juist belemmert …
Verschillen leren (h)erkennen en waarderen, stelt ons in staat te groeien  en te ontwikkelen op individueel, team en organisatie niveau.