Knowing me, knowing you … aha!!

vec_down_arrow

BEWUST WORDEN               BEWEGEN               GROEIEN

BEWUST WORDEN

over ons eigen gedrag, onze communicatie stijl en de impact ervan op anderen …
over onze waarden en normen, kwaliteiten en uitdagingen …

opent mogelijkheden om onze persoonlijke effectiviteit in de interactie en omgang met anderen te vergroten!

 

about our values, qualities and challenges creates possibilities to strenghten our personnal effectiveness in the interaction with others.

BETER BEGRIJPEN
wat ander drijft, motiveert of belemmert …

VERSCHILLEN LEREN
(H)ERKENNEN,
RESPECTEREN EN WAARDEREN
stelt ons in staat te groeien en ontwikkelen
op persoonlijk en professioneel vlak